Sermon on the Mount

3. Kasih dan Pertimbangan

5 Comments off

ON TRUE LOVE: Seri Ketiga Matius 5:43-48 “Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia keatas bukit dan setelah Ia duduk….” Khotbah di bukit merupakan pengajaran Tuhan Yesus yang menyentak.